SEKTORI-toimintaohjeet LaiPurin kokoustilaisuuksiin

Sektorisäännön tarkoituksena on varmistaa seurueen juomalasien riittäväksi katsottava täyttöaste toisten kyttäämiseen tukeutuvalla säännöstöllä. Säännön rikkomisesta seuraa rangaistusmenettely. Rangaistusmenettelyn ankaruudesta ja toteutuksesta päätetään aina seuraavassa LaiPurin vuosikokouksessa ja täytäntöönpanosta sitä seuraavassa.

SEKTORIN vaiheittainen eteneminen

1. Kuka tahansa seurueen jäsen voi koska tahansa huutaa ”SEKTORI”, jolloin kaikki kädelliset muodostavat yläraajoillaan sektorin, jonka väliin omat keskeneräiset juomat jäävät. Jäsen, jolla ei keskeneräistä juomaa ole, tai lasin täyttöaste on kohtuuttoman alhainen, on velvollinen nostamaan oikean kätensä ylös.
2. LaiPurin puheenjohtaja tarkistaa nousseiden käsien määrän. Mikäli käsien yhteenlaskettu summa ylittää luvun nolla (0), puheenjohtaja antaa ”TISKILLE”-käskyn, johon muut koollekutsutut yhtyvät sektorisäännön edellyttämien toimenpiteiden aloittamiseksi.

ks. kohta 3a. Mikäli kuitenkin on niin, että yhtään kättä ei nouse, ks. kohta 3b.
3a. Kätensä ohjeen mukaan nostaneet jäsenet vastaavat käskyyn yhteen ääneen sanoin ”ILIMAN MUUTA”, jonka jälkeen ovat velvollisia korjaamaan puutteellisen juomatilanteensa välittömästi, kuitenkin viimeistään 30 sekunnin kuluttua seurueen ilmoille kajauttamasta ”TISKILLE” -käskystä. Muut jäsenet voivat myös käyttää hyväkseen tilaisuutta täyttää juomavarantojaan häpeällisten kädennostotilanteiden välttämiseksi.
3b. SEKTORIN huutanut koollekutsuttu nostaa maljan valitsemalleen aihepiirille. Kaikki seurueen jäsenet ovat velvollisia kilauttamaan juomalasejaan kaikkien muiden jäsenten kanssa. Kilauttelun päätyttyä kaikki kolauttavat juomansa pöytään rehvakkaasti *asennon samalla napsahtaessa ja täräyttävät kurkun täyteen lasinsa sisältöä. Lopuksi juomalasi kolautetaan voimalla vasten kokouspöytää, kuitenkin lasia rikkomatta, täten muulle kokousväelle ilmoittamalla, että rituaali on hänen osaltaan viety tältä erin loppuun.
* Asennolla tässä tilaisuudessa tarkoitetaan kantapäiden yhteen napsahtamista sekä selän suoristamista vatupassiin horisontaalisesti. Tämän kaiken tapahduttua pursimiesmäisen jämäkkään ja yliampuvaan tapaan.TAKAISIN